storage report

3 tradičné problémy storage operations a ich netradičné riešenie

Storage workflow sample

Ak šéfuješ ľuďom, čo majú na starosti diskové polia, určite si sa stretol s týmito tromi nasledovnými problémami.

  • Nemožnosť prideliť obmedzený admin prístup menej skúseným členom tímu

  • Neodhalené preklepy v názvosloví spôsobujú nefunkčnosť reportov

  • Nejednotná konfigurácia diskových polí

Vo väčšine firiem tieto problémy nikto nerieši. Nie je na to čas, chuť a často presvedčenie, že riešenie je extrémne drahé a tým pádom nie sú ani peniaze.

Riešenie je však relatívne jednoduché a prekvapivo lacné.

Dovoliť konfiguráciu storage adminovi bez skúsenosti?

Súčasný spôsob slabej alebo žiadnej granularity admin práv ti zvyšuje náklady na budovanie storage tímu. [Tweetni to]


“Nemôžem mu povoliť prístup na diskové pole. Nemá všetky školenia a ešte sa nezapracoval. Čo keď nejakému zákazníkovi utrhne živé disky?”
 

Poznáš ten stav. Šéfuješ storage oddeleniu. Máš tam pár nových ľudí. Tí starší a skúsenejší sa venujú riešeniu problémov, dizajnu, plánovaniu. Tých mladších by si rád použil na bežné úkony typu “zákazník potrebuje okamžite 100GB diskov”. A potrebuje ich hneď, často v noci alebo cez víkend.

Vendori diskových polí kašlú na granularitu práv.

V čom je problém? Diskové polia a FC prepínače bežne umožňujú definovať užívateľov s rôznymi úrovňami prístupových práv. Ich granularita je však mizerná. Jedna úroveň má read-only práva, ďalšia hneď plný admin prístup.

Sú platformy, kde je možné definovať užívateľské “role” a explicitne vymenovať príkazy, ktoré pre danú “rolu” sú povolené. Problém je však v syntaxi príkazov.